Jason Mraz doing Capoeira!

Jason Mraz is performing in Manila! Check him out doing Capoeira!!!!